Hakkımızda

Akdağ Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık uzun yıllar kamuda edinilen denetim tecrübesi sonrasında 2016 yılında kurulmuştur. Ankara’ da faaliyette başlayan firmamızın portföyünde, İstanbul, Ankara, Malatya illerinde faaliyet gösteren İnşaat, mühendislik, enerji, sanayi, hayvancılık, gıda gibi çeşitli sektörlerde öncü konumunda olan firmalar yer almaktadır.

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Denetim – Tasdik , KDV İadesi, Finansal ve Mali Danışmanlık, Birleşme, Bölünme ve Devir başlıca  hizmetlerimizdendir. Ayrıca Bağımsız denetim kapsamında, Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu’na (KGK) uygun olarak finansal tablolarının ve raporlarının düzenleyici otorite tarafından belirlenen standartlara (TFRS; IFRS gibi) uygunluğu ve doğruluğunun denetlenerek, görüş oluşturulmasını makul güvence verilmesi, IFRS mali tablolarının İngilizce düzenlenmesi hizmetleri verilmektedir.

Akdağ Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık tarafından müşterilerine, yeminli mali müşavirlik, danışmanlık, hukuk, vergi, denetim, bağımsız denetim ve eğitim hizmetleri kurumsallaşma odaklı verilmektedir.

Bu ana başlıkların yanı sıra, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Mevzuat Danışmanlığı, ARGE Mevzuat Uygulamaları ve ilgili Devlet Destek ve Teşvik Danışmanlığı (TEYDEB – AB Fonları – Santez – vb) alanlarında da önemli çalışmalarımız bulunmaktadır.

Müşterilerimize fayda sağlayacak çözümlere ulaşmak adına mevzuat değişikliklerini ve kamu kuruluşlarının faaliyetlerini çok yakından takip ediyor ve bu konularda müşterilerimizi bilgilendiriyoruz.