İnceleme ve Revizyon Teknikleri

Vergi inceleme ve revizyon teknikleri ile işletmelerin ekonomik ve mali yapısının, faaliyet ve işlemleri ile bunlara ilişkin kayıtların sistemli bir şekilde ve eleştirisel bir yaklaşımla incelenmesi amaçlanmıştır. Ancak envanter ve randıman aşamalarının vergi kanunları ile birlikte değerlendirilmesinin gerekliliği, vergi kanunlarına yönelik olarak bir çok düzenleme ve değişiklik yapılması, Vergi Müfettişliği Yetki ve Yeterlilik sınavları ile Yeminli Mali Müşavirlik sınav sorularının kavranması, anlaşılması ve çözümlerinde sorunlar ortaya çıkarmaktadır.

Vergi Müfettişi Zafer KÜTÜK ve E. Vergi Müfettişi YMM Yusuf AKDAĞ tarafından kaleme alınan bu kitap, vergi inceleme teknikleri ve revizyon uygulamasına yönelik kaynak ve yayın eksikliğinin giderilmesi, soru çeşitliğinin yaratılması, çözümlerin muhasebe kayıtları ve maliyet hesapları yardımıyla kavranması amacıyla hazırlanmış olup, güncel konuları ve değişiklikleri içermektedir.