Katma Değer Vergisi ve Uygulaması

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 02.11.1984 tarih ve 18563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. KDV Kanunu ile Türk vergi sisteminde sadeleşmeye gidilmekle birlikte, vergilendirme sürecinde otokontrole de imkân tanınmıştır.

Türk vergi sisteminde harcama üzerinden alınan (dolaylı) vergiler sınıfında yer alan Katma Değer Vergisi, bir mal ve/veya hizmetin üretiminden/ithalatından nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar her aşamasında yaratılan katma değerin vergilendirildiği bir yayılı muamele vergisidir. Katma Değer Vergisi yayılı, ancak kümülatif etkisi bulunmayan bir muamele vergisidir. Katma Değer Vergisi bütün üretim ve dağıtım safhalarında alındığı ve birbirini takip eden safhalardaki firmalar arasında menfaat çelişkisi bulunduğu için daha kolay ve etkin bir biçimde uygulanmakta, fiyat mekanizması yoluyla yansıtılabilmekte ve ekonomik kaynakların dağıtımı optimal denge noktasından sapmaya maruz kalmamaktadır.

Muamele vergilerinin en gelişmiş ve modern şekli haline gelen katma değer vergisinin, yürürlük tarihinden itibaren uygulamasına yönelik olarak birçok düzenleme ve değişiklik yapılmıştır.

E. Vergi Müfettişi YMM Yusuf AKDAĞ, Vergi Müfettişi İnanç ERGÜN ve Vergi Müfettişi Mustafa Kemal ARAN tarafından kaleme alınan bu kitap ile ülkemizde otuz yılı aşkın bir süredir uygulanan ve ekonomik hayatın her alanında etkisini gösteren katma değer vergisinin, uygulamasına ilişkin olarak verilen muhasebe kayıtlarıyla, örnekler ve beyanname üzerinde yapılan çözümler yardımıyla anlaşılmasını kolaylaştırmak amaçlanmıştır.